DOPRAVA ZADARMO pre objednávky nad 40€.

Vrátenie a reklamácia tovaru

 

Vrátenie tovaru (Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní)

Nesadla Vám veľkosť oblečenia alebo Vám tovar nevyhovuje? Využite svoje právo bezplatného vrátenia tovaru zakúpeného na BLAQCAT.sk do 14 kalendárnych dní!

 

Postup vrátenia tovaru

 1. Vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru.
  Poriadne si skontrolujte zadané číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré Vám budú vrátené finančné prostriedky.
  Nie je Vašou povinnosťou uvádzať dôvod vrátenia tovaru. Ak nám ho však uvediete, informáciu využijeme na zlepšenie našej ponuky a služieb.

 2. Tovar, ktorý vraciate, musí mať pôvodné visačky (v prípade, že bol s nimi doručený) a musí byť v pôvodnom nepoužitom a nepoškodenom stave.
  Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 3. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným Formulárom pre vrátenie tovaru tak, aby sa pri preprave nepoškodil, a odošlite nám ho doporučene na adresu:

BLAQCAT.sk - vrátenie tovaru
Ing. Erika Matúzová,
Ulica J. M. Hurbana 3,
984 01 Lučenec

 

POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo Vám odporúčame si uschovať do doby doručenia zásielky na našu adresu).

 

Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto prosím kontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 

Peniaze Vám budú vrátené po kontrole stavu produktov na Váš účet, uvedený vo Formulári pre vrátenie tovaru, maximálne do 14 dní od doručenia tovaru, v súlade s platnými právnymi predpismi. Poštové náklady spojené s vrátením tovaru nevraciame.

 

Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VI.

 

Reklamácia tovaru

Pokiaľ doručený tovar nie je v poriadku, môžete ho u nás reklamovať do 24 mesiacov od zakúpenia.

 

Postup reklamácie tovaru

 1. O zistenej vade nás bezodkladne informujte e-mailom na adrese info@blaqcat.sk.

 2. Vytlačte a vyplňte Reklamačný formulár, v ktorom uvediete popis závady a preferovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

 3. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným Reklamačným formulárom tak, aby sa pri preprave dodatočne nepoškodil, a zašlite nám ho doporučene na adresu:

BLAQCAT.sk – reklamácia tovaru
Ing. Erika Matúzová,
Ulica J. M. Hurbana 3
984 01 Lučenec

 

POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo Vám odporúčame si uschovať do doby doručenia zásielky na našu adresu).

 

Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto prosím kontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 

Lehota na vybavenie reklamácie (t.j. odovzdanie opraveného výrobku alebo výmena výrobku za bezvadný alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku alebo vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) je 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu (§122 ods. 1 Občianskeho zákonníka).  

 

Poštové náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru nevraciame.

 

Podrobné podmienky reklamácie tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VII.